SĂ NE PREȚUIM VALORILE EDIȚIA a II-a

talentul

Ne încăpățânăm să promovăm talentele locale. Chiar dacă subiectul nu face audiență iar moda curentă presupune scoaterea în față a altor tipuri de personalități ale vieții cotidiene, considerăm că adevăratele valori merită o șansă și un imbold.

Portalul Tirnaveni.ro și Asociația Amiciția demarează ediția a doua a campaniei „Să ne prețuim valorile”. Scopul este de evidenţiere, promovare şi premiere a tinerilor valoroşi ai urbei noastre, cei care pot să ne reprezinte, pot să ducă renumele oraşului în plan naţional şi nu numai şi cărora le putem încredinţa viitorul nostru, pentru ceea ce fac şi vor putea face prin ei pentru viitorul concetăţenilor lor.

Concursul “Să ne preţuim tinerele valori” este deschis tuturor tinerilor ce au ceva de spus spre performanţă şi afirmare în oricare din domeniile în care excelează.

Pentru participare la acest concurs, candidaţii vor trebui să completeze formularul de aplicare şi să prezinte documentele justificative ale performanţelor în domeniul de activitate (diploma, premii, adeverinte eliberate de şcoala de care aparţin, etc.).

La concurs pot participa elevi de gimnaziu sau liceu, cu rezultate la învăţătură indiferent de medie (exclus cei corigenţi!), cu performanţe în alte domenii.

Calendarul de desfăşurare este următorul:
– Completarea şi depunerea formularului de participare pe internet la adresa “www.tirnaveni.ro/talente”, sau la Asociaţia “Amiciţia”, direct sau prin poştă, până la data de 20 aprilie 2014. Formularul se descarcă de pe internet.
– Prezentarea dosarului cu documentele justificative, la aceleaşi adrese, până la data de 30 mai 2014.
– Analiza dosarelor şi formularelor de aplicaţie, până la data de 05 iunie 2014, în baza grilei de evaluare, ce va fi făcută cunoscută tuturor participanţilor, prezentată de asemenea prin intermediul Portalului “Tirnaveni.ro”.
– Prezentarea rezultatelor şi premierea până la data de 15 iunie 2014.

Premiile ce vor fi acordate, în bani sau obiecte vor fi anunţate în perioada de evaluare a dosarelor depuse până la 30 mai 2014.