SANCŢIUNI PENTRU ARUNCAREA GUNOAIELOR

Aruncarea sau depozitarea pe terenuri aparţinând domeniului public sau proprietarilor particulari în intravilanul şi extravilanul municipiului pe malurile cursurilor de apă sau în oricare alte locuri publice neautorizate, a deşeurilor menajere, a altor materiale, reziduuri şi gunoaie de orice fel se sancţionează cu amenzi cuprinse între 300 şi 600 de lei pentru persoane fizice şi între 600 şi 2000 de lei pentru persoane juridice. Amenzile au fost adoptate de consilierii locali în cadrul şedinţei de consiliu din luna noiembrie.