SCHOOL CONSULTING ORGANIZEAZĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CURS CALIFICARE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

• Conform legii 196/2018, art. 106, toți administratorii de condominii sunt obligați să dețină un certificat de calificare în domeniu, astfel venim în sprijinul celor interesați cu această ofertă de curs.
Administratorul de condominiu reprezintă interesele particulare și colective ale unui condominiu cu asumarea răspunderilor ce derivă din aceasta.
Prin condominiu se întelege, de regulă, o proprietate imobiliară în care unele părţi pot avea altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alte părţi reprezintă apartamentele, iar restul constituie proprietatea comună indiviză, aferentă în cotă-parte fiecăreia dintre proprietăţile enumerate şi de care nu poate fi separată (spre exemplu: blocuri de locuinţe, clădiri de birouri, diverse unităţi cu specific administrativ, sanitar, turism,învăţământ, comercial,etc.).

Tematica cursului:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă;
 3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice;
 4. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calităţii în construcţii şi autorizarea lucrărilor în construcţii;
 5. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 6. Bazele contabilităţii primare, emiterea facturilor, efectuarea plăţilor şi încasări;
 7. Întocmirea documentelor contabile de bază ( facturi, chitanţe, ordine de plată, registru de casă, jurnal de bancă, etc.)
 8. Elaborarea documentelor de gestiune;
 9. Operarea documentelor contabile primare de bază în softuri dedicate şi în Excel sau echivalent;
 10. Aplicarea procedurilor de arhivare fizică şi electronică;
 11. Aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă.

În urma examenului de absolvire:

Cursanţii vor primi certificate de calificare autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestea vor fi însoţite de un supliment descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca electronica ( REVISAL) si sunt recunoscute internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga;

Condiții de înscriere la curs: învățământ general obligatoriu.
Perioada desfășurării cursului: 3 sau 6 luni.
Tarif promoțional: 800 Ron, cu plata în două tranșe.

Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare de la:
Pasca Alexandru Iulian
Telefon: 0725 318 968
E-mail: office@schoolconsulting.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.