SE AMÂNĂ PROCEDURA DE SELECŢIE PENTRU FINANŢĂRILE NERAMBURSABILE

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Primaria Municipiului Tarnaveni, anunta anularea procedurii initiate si publicate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Motivele sunt legate de neindeplinirea de catre Monitorul Oficial al Romaniei a unei etape de ordin procedural, respectiv omisiunea publicarii Anuntului de participare transmis de catre institutia Primăriei.
Procedura de selectie va fi reluata si publicata la o data stabilita ulterior.