RecentStirea zileiStiri locale

Se apropie ultimul termen de plată al taxelor și impozitelor locale

În temeiul prevederilor art. 462, art. 467, art. 472 şi art. 478 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, aducem la cunoştinţă contribuabililor persoane fizice şi juridice:

Pentru anul 2023, ultimul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, respectiv a taxei de firmă/afişaj şi taxei speciale de salubrizare este 02 octombrie 2023, după această dată urmând a fi percepute majorări de întârziere în cotă de 1% pe lună sau fracţiune de lună.

Totodată, informăm contribuabilii că pot utiliza instrumentele electronice de plată puse la dispoziție de unitățile bancare sau facilitățile oferite de platforma www.ghiseul.ro.

PRIMAR

NICOLAE SORIN MEGHEŞAN