SE DAU AJUTOARELE ALIMENTARE PENTRU CEI AFLAŢI PE LISTELE SUPLIMENTARE

Primăria municipiului Târnăveni invită cetăţenii care sunt înscrişi în listele suplimentare PEAD 2013 să se prezinte la depozitul local pentru ridicarea produselor alimentare, având asupra lor actele justificative conform anunţurilor afişate de luni până vineri, între orele 9-12. Persoanele eligibile care nu se prezintă la depozitul local, cantina de ajutor social, pierd acest drept, produsele alimentare urmând a fi distribuite prin dispoziţia primarului persoanelor eligibile definite conform HG nr.600/2009 cu modificările şi completările ulterioare.