SE DAU AJUTOARELE ALIMENTARE

Produsele alimentare guvernamentale se pot ridica de la Cantina Socială situată în incinta liceului “Constantin Brâncuşi” din Târnăveni de luni până vineri între orele 9-13, conform numerelor de ordine primite şi care vor fi eliberate începând cu ora 8.00 doar pentru ziua respectivă. Alimentele PEAD 2012 pot fi ridicate de cetăţenii care fac parte din următoarele categorii, având asupra lor actele justificative după cum urmează.
-Beneficiarii de venit minim garantat – acte necesare – dispoziţia scrisă a primarului sau mandat poştal pentru plata drepturilor
-Şomerii înregistraţi – acte necesare – carnet de şomer sau mandat poştal pentru plata drepturilor pentru şomerii îndemnizaţi
-Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună – acte necesare – decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor
-Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate – acte necesare – certificate de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat
-Veteranii de război – acte necesare – mandat poştal pentru plata drepturilor
De asemenea, beneficiarii vor prezenta Obligatoriu actul de identitate în original, iar celelalte documente justificative (în copie) pentru fiecare categorie în parte – copiile documentelor vor fi reţinute.
Locuitorii din Târnăveni vor fi informaţi prin anunţuri despre eventualele modificări survenite în procesul de distribuire a produselor alimentare PEAD 2012.