RecentStirea zileiStiri locale

Se inaugurează Centrul social multifuncțional pentru vârstnici „Sfânta Lucia” din Târnăveni

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj anunță, cu bucurie, inaugurarea Centrului social multifuncțional pentru vârstnici „Sfânta Lucia” din Târnăveni, eveniment ce va avea loc miercuri 10 aprilie 2024. Complexul cuprinde trei tipuri de servicii sociale și medicale: Centrul de zi de asistență și recuperare, Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu și Cantina socială și este amplasat pe strada Victoriei, în apropiere de pod.

Capacitatea maximă a Centrului în cadrul celor trei servicii oferite este de 150 beneficiari. Realizarea acestui Centru Social a fost posibilă prin implementarea și finalizarea cu succes a proiectului „Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, recompartimentări interioare”, cod SMIS 115302, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și prin contribuțiile generoase a nenumărați donatori și binefăcători din țară și străinătate.

Centrul social multifuncțional pentru vârstnici „Sfânta Lucia” din Târnăveni este una dintre cele mai mari investiții în domeniul social din Regiunea de dezvoltare Centru, cu un buget total la sfârșitul perioadei de implementare de 1.594.593 euro, din care 978.579 euro fonduri europene și 608.014 euro fonduri proprii suplimentare și complementare ale Caritas.