Se reziliază contractele de salubritate din județul Mureș

Consiliul județean Mureș va discuta în ședința de joi 28 ianuarie rezilierea tuturor contractelor de salubritate din județul Mureș încheiate cu firmele de profil din Ceuașu de Câmpie, inclusiv pentru zona Târnăveni. Proiectul prevede rezilierea Contractului nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, , zona 5 Târnăveni, judeţul Mureş, încheiat cu SC BISSDOG SRL.

În același proiect care va fi votat mâine se precizează că se mandatează ADI Ecolect Mureş să realizeze demersurile necesare atribuirii unui contract de delegare a serviciului de salubrizare la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Zona 5 Târnăveni, prin aplicarea unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare, în condițiile legii.

În data de 16.04.2019 a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, şi operarea
staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al Judeţului
Mureș, zona 5 Târnăveni, înregistrat sub numărul 982.
Cu data de 16.06.2019 a fost emis ordinul de începere a activităţii aferent Contractului
de servicii nr. 982/16.04.2019 încheiat între ADI ECOLECT MURES și SC BISSDOG SRL, cu
sediul în comuna Ceuaşu de Câmpie nr. 99. Pe parcursul derulării contractului, s-a
constatat în repetate rânduri neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către SC
BISSDOG SRL, fapt pentru care acesta a fost notificat și informat.
În temeiul prevederilor art.38.1.2 lit.„a” din contract, a fost transmisă operatorului
Notificarea de încălcare nr. 2872/23.06.2020, înregistrată la SC BISSDOG SRL sub
nr.253/24.06.2020, solicitându-i-se ca în termen de 90 de zile să remedieze cele
semnalate, urmând să devină incidente prevederile art. 38.1.2 lit. „b” din contract
potrivit cărora contractul poate fi reziliat.
La expirarea perioadei de remediere de 90 zile (24.09.2020), ADI Ecolect Mureș a
constatat că operatorul nu a efectuat investițiile solicitate și nu a respectat nici celelalte
obligații contractuale, cum ar fi fluxul și frecvența de colectare, organizarea trimestrială
a colectării deșeurilor voluminoase, respectiv organizarea de campanii de informare și
conștientizare a publicului.
Prin adresa nr. 4056/29.09.2020, ADI Ecolect Mureș a solicitat operatorului SC BISSDOG
SRL să prezinte stadiul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, acordând termen de
răspuns data de 30.09.2020, dată până la care operatorul nu a comunicat motivele
neîndeplinirii obligațiilor sale contractuale.
Față de această situație, se impun demersuri în vederea aplicării prevederilor art.38.1.2
lit.„b” din contract în sensul transmiterii către operator a Notificării de reziliere a
contractului. Dacă o astfel de notificare este transmisă, potrivit prevederilor art.50 din
contract, la încetarea din orice motive a contractului, Delegatul are obligația de a presta
serviciul pentru o perioadă de 90 de zile de la data rezilierii contractului.

Vezi proiectul AICI

One thought on “Se reziliază contractele de salubritate din județul Mureș

  • 27 ianuarie 2021 la 18:40
    Permalink

    Cei care au plătit salubrizarea in avans la serviciul Taxe si Impozite ce fac?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.