SECRETARUL A PRIMIT NOTA ANUALĂ

Conform legii secretarul Consiliului Local al municipiului Târnăveni este evaluat anual. Cu prilejul ultimei şedinţe nota propusă pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului pentru anul 2012 a fost aprobată de consilieri. Nota pe care a primit-o secretarul municipiului, Răzvan Groza a fost 4,80, nota 5 fiind cea maximă. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se face de către primar, în baza unor criterii şi indicatori de performanţă, iar decizia este aprobată ulterior de Consiliul Local.