SECRETARUL VA COORDONA EVIDENŢA PERSOANELOR

În prezent activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor este coordonată de secretarul municipiului. Decizia a fost luată de consilierii locali cu prilejul ultimei şedinţe ordinare. În urma modificării şi completării unei ordonanţe de Guvern, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, competenţa de coordonare a activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, revine consiliilor locale în subordinea cărora funcţionează aceste servicii. Secretarul municipului Târnăveni este Răzvan Groza.