ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA IUNIE

Consiliul local Târnăveni se întruneşte joi cu prilejul şedinţei ordinare din această lună. Pe ordinea de zi sunt prevăzute 6 proiecte de hotărâre care urmează a fi dezbătute de aleşii locali.

Primul proiect se referă la aprobarea necesităţii şi oportunităţii achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2015, fiind vorba de actualizarea unor documentaţii în vederea obţinerii de fonduri pentru reabilitarea unor şcoli. Un alt proiect se referă la validarea unor modificări asupra bugetului local iar la alt punct consilierii trebuie să aprobe decontarea navetei cadrelor didactice.

Tot joi consilierii vor discuta şi despre angajarea plăţii bugetului local pentru suma de aproape 7000 de lei în urma unui proces pierdut cu compania Aquaserv. Restanţa a apărut ca urmare a unor facturi neachitate pentru apă potabilă şi colectare apă. Primăria a achitat factura cu întârziere pentru că valoarea serviciilor a depăşit bugetul prevăzut, iar Aquaserv a calculat penalităţi pe care Primăria nu le putea prevedea în bugetul local. În urma sentinţei judecătoreşti aceste penalităţi trebuie plătite de către executiv.

În aceeaşi şedinţă se va mai discuta şi despre primirea unui imobil ca şi donaţie şi concesionarea unui teren pentru extinderea unei locuinţe existente.