Ședința Consiliului Local din luna mai

Consiliul local Târnăveni se întrunește joi 26 mai în cadrul ședinței ordinare din luna mai. Iată proiectele aflate pe ordinea de zi:

· 
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni si a situatiilor financiare pe anul 2021
.

·  Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor aprobate in bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2022 cultelor religioase din municipiul Tarnaveni.

·  Proiect de hotarare privind privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2022.

·  Proiect de hotarare privind privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.

·  Proiect de hotarare privind privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunile La Cărămizi și Galapadina 1 (Cuștelnic) din ovine în bovine, în vederea închirierii acestora prin licitație publică.

·  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii protocoalelor de administrare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de pe raza Municipiului Târnăveni.

·  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor aflate pe raza municipiului Tarnaveni.

·  Proiect de hotarare privind aprobare PUZ « Construire 3 case individuale on regim Dp+P+M si anexe gospodaresti» str.Lebedei nr.16 Tarnaveni.

·  Proiect de hotarare privind instalarea unui indicator rutier.

·  Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor UAT-uri din ADI «Aqua Investe Mures»

·  Proiect de hotarare privind privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”.  
       – Anexa ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”

·  Proiect de hotarare privind aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”.
       – Anexa ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”.

Click pe fiecare proiect pentru detalii