Ședința Consiliului Local din luna octombrie

Consiliul local Târnăveni se întrunește azi în cadrul ședinței ordinare a acestei luni. Iată proiectele aflate pe ordinea de zi:


 1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.57659 (clădiri și terenul aferent acestora), situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS)
  .
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă potabilă Botorca”.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă str. După Deal”.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă str. După Deal, Municipiul Târnăveni”.
 6. Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară și a prețului de pornire la licitație pentru închirierea prin licitație publică a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U1, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str.Republicii nr.74/H
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii.