Ședința Consiliului local din luna septembrie

Consiliul local Târnăveni se întrunește joi în cadrul ședinței ordinare a lunii septembrie. Iată care va fi ordinea de zi pusă în dezbatere:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 18/2020, în sensul aprobării creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale din Municipiul Târnăveni pentru perioada 2021-2023.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2021.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Târnăveni pe anul 2021.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, a mijlocului fix compus din clădirea fostei centrale termice și a terenului aferent acesteia, Republicii nr.74/H, înscris în CF nr.55440 Târnăveni.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Extindere subzona Li, UTR 16”, str. George Cosbuc, nr. 42-42A.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor nesupuse înmatriculării pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni.

(Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.