ŞEDINŢĂ DE CONSILIU

Consilierii locali se vor întruni joi 27 iunie într-o şedinţă ordinară în care vor dezbate 3 puncte aflate pe ordinea de zi. Cu acest prilej se vor discuta proiectul privind decontarea navetei cadrelor didactice pe luna mai, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu privind achiziţionarea de locuinţe sociale în municipiul Târnăveni, precum şi proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii consiliului local cu privire la trecerea unor anumite imobile din proprietatea Statului român în domeniul public al municipiului Târnăveni .