ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU


Consilierii locali se vor întruni luni,10 martie într-o şedinţă extraordinară în care vor dezbate 3 de puncte aflate pe ordinea de zi. Şedinţa se va desfăşura la sediul Consiliului Local începând cu ora 13:00. Primul punct de pe ordinea de zi, se referă la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrarilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public al Municipiului Târnăveni”, precum și a studiului de necesitate și oportunitate pentru alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Târnăveni. Celelalte două proiecte de hotărâre ce se vor dezbate, se referă la aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări, produse și servicii pentru anul 2014, precum și la rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2014.