RecentStirea zileiStiri locale

Ședință extraordinară pentru achiziționarea de lucrări, servicii și produse pe anul 2024

Consiliul local Târnăveni a aprobat în cadrul ședinței extraordinare desfășurată luni două proiecte de hotărâre, unul referitor la rectificarea bugetului local și celălalt privind necesitatea și oportunitatea achiziționării de lucrări, servicii și produse pe anul 2024. Acestea se referă la:

  • Bransamente electrice trifazice noi În baza referatului de necesitate nr. 7461/09.04.2024, s-a solicitat executarea a trei bransamente eletrice trifazice noi in str. Republicii in dreptul nr. 74, 81 si 97. Aceste bransamente eletrice sunt necesare pentru buna desfasurare a evenimentelor culturale organizate de Municipiul Tarnaveni in zona centrala.
  • Infiintarea unui Centru de Colectare prin Aport Voluntar pentru Municipiul Tarnaveni In baza referatului de necesitate nr. 6363/22.03.2024 s-a solicitat plata catre ISC Mures a cotei de 0,1% conform art. 30, alin. (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, respectiv 50% din 0,5% din valoarea autorizata, in baza art. 43, alin. (1) si (2), lit. a) din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
  • Intocmire PUZ Amenajarea zonei lacului Alunei În baza referatului de necesitate nr. 6331/22.03.2024, întocmit de Sima Alina, inspector UAT, s-a solicitat intocmirea documentatiei tehnice Plan Urbanistic Zonal pentru „Amenajarea zonei lacului Alunei” in vederea depunerii documentatiei pentru obtinerea finantarii nerambursabile pe programul PRC 2021-2027.

Toate detaliile le găsiți AICI.