Ședința online a Consiliului local din luna martie

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni se întrunește în şedinţă ordinară, la data de 25 martie 2021 de la orele 14.00. Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni. Iată ordinea de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa localitatea Botorca din municipiul Tarnaveni”.
 2. Proiect hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”,  str. Șoimilor nr.27 și  însușirea Raportului de evaluare.
 3. Proiect hotarare privind privind aprobarea Documentației de atribuire în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Șoimilor nr.27.
 4. Proiect de hotărâre privind preluarea in domeniul public al municipiului Tarnaveni  a imobilului cu destiatia Sala sport.
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al serviciilor publice subordonate din cadru unității administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.
 6. Proiect de hotarare privind privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2020.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea  al anului școlar 2020-2021.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuală catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”.
 9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării folosinței gratuite a sediului C.S.M. Târnăveni și a modificării Regulamentului de organizare și funcționare al C.S.M. Târnăveni
 11. Solicitarea Inspectoratului judetean Mures nr.237785 din 10.03.2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.