SOMAŢII DE EXECUTARE SILITĂ PENTRU FIRMELE CU RESTANŢE

Primăria municipiului Târnăveni a emis somaţii şi titluri executorii pentru persoanele juridice cu restanţe la plata impozitelor locale. Actele administrative fiscale pot fi consultate de către titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. Somaţiile pentru datoriile la bugetul local pentru persoane fizice au fost emise conform Codului de procedură fiscală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Lista nominală cu restanţierii cărora li s-a emis acte administrative fiscale-somaţii şi titluri executorii, privind procedura de executare silită poate fi văzută pe site-ul Primăriei AICI.