SPAŢII PENTRU STOMATOLOGI ÎN POLICLINICĂ

Consiliul Judeţean Mureş a aprobat închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 3 ani, a spaţiilor situate la etajul 2 al Policlinicii din Târnăveni. Aceste spaţii vor fi destinate laboratoarelor de tehnică dentară, respectiv cabinetelor de stomatologie. Spitalului Municipal Gheorghe Marinescu din Târnăveni, în calitate de administrator al imobilului în care sunt situate spaţiile ce fac obiectul închirierii, îi revine sarcina de a organiza licitaţia şi de a încheia actele juridice, cu respectarea dispoziţiilor legale. Din sumele obţinute în urma închirierii, Spitalul din Târnăveni va vira la bugetul Consiliului Judeţean un procent de 50%.