Spaţiu pentru arhivele Poliţiei

Consiliul local Târnăveni a aprobat darea în folosinţă gratuită pe termen limitat spaţiul situat pe strada 1 Mai la nr.1 către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş. În acest sens s-a aprobat încheierea unui contract de comodat între cele două instituţii. Spaţiul în suprafaţă de 52 mp va fi dat în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani şi va fi utilizat pentru păstrarea arhivelor Poliţiei.