SPITALUL DOREŞTE UN REPREZENTANT ÎN CONSILIUL ETIC

Spitalul din Târnăveni are nevoie de un reprezentant al Consiliului Judeţean în Consiliul Etic al instituţiei. Solicitarea a fost făcută la sfârşitul lunii octombrie. Consiliul Etic este format din 5 membri pentru o perioadă de 3 ani. Atribuţiile acestui consiliu sunt de analizare a încălcării normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, de verificare a respectării drepturilor pacientului, de sesizare a încălcării normelor de conduită profesională şi veghează pentru respectarea demnităţii umane în cazurile terminale. De asemenea Consiliul Etic analizează sesizările ce privesc plăţi ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase. Conform legii în spitalele publice funcţionează un consiliu consultativ, un consiliu etic şi un consiliu medical. Consiliul Judeţean Mureş va discuta în şedinţa de luna aceasta nominalizarea unui reprezentant la Târnăveni.