SPRIJIN PENTRU POLIŢIE

24 de lei pe zi, pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţişti locali şi funcţionarii publici cu funcţii de conducere şi 2 lei pe zi, normă suplimentară, pentru personalul Poliţiei locale care lucrează în ture sau schimburi. Aceasta este norma de hrană aprobată pentru personalul Direcţiei Poliţia Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni.

Banii se acordă conform prevederilor legale privind drepturile de hrană. Sumele au fost aprobate în ultima şedinţă a Consiliului Local.

Potrivit normativelor în vigoare, sumele se acordă diferenţiat, în funcţie de postul ocupat şi de caloriile consumate pentru munca respectivă. 5010 calorii/om pentru funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţişti locali şi funcţionari publici cu funcţii de conducere şi 660 calorii/om pentru personalul Poliţiei locale care lucrează în ture sau schimburi.

Finanţarea se va acorda din creditele aprobate cu această destinaţie în bugetului local al municipiului Târnăveni.

În aceeaşi sedinţă de Consiliu Local, a fost aprobat un proiect de hotărâre privind Convenţia de cooperare în programul “Poliţie – Autorităţi Locale – Servicii publice în pateneriat”.

Această convenţie a fost aprobată în anul 2014. În şedinţa de săptămâna trecută, consilierii au aprobat o completare.

În baza acordului de colaborare, Poliţia a cerut, “în vederea asigurării unui climat de muncă sănătos”, având în vedere că nu există posibilitatea de a angaja personal civil în cadrul Poliţiei, asigurarea, săptămânal, a două persoane, beneficiare de ajutor social, pentru a executa lucrări de curăţenie – igienizare la sediul Poliţiei Municipiului Târnăveni.

În cadrul aceleiaşi şedinţe de consiliu a fost aprobat un proiect de hotărâre prin care persoanele beneficiare de ajutor social pot presta astfel de servicii în instituţiile publice.