Stimulente pentru angajarea elevilor si studentilor pe perioada vacantei

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureș reaminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă (valoareaISR, actualizată în 2022 este de 525,5 lei).

Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă.

Stimulente pentru angajarea elevilor si studentilor pe perioada vacantei at

Citește articolul complet