Portalul municipiului Târnăveni

RecentStirea zileiStiri locale

Subiectele care vor fi discutate la ședința Consiliului Local Târnăveni

Consiliul local Târnăveni se întrunește joi în cadrul ședinței ordinare din luna martie. Iată subiectele care vor fi dezbătute pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a excedentului  rezultat din execuția bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii existent în sold la sfârșitul anului 2023.
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2024.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL situat în Municipiul Târnăveni, str. Progresului nr.20, de la apt.21 la apt.20.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării apartamentului cu nr.21, situat în blocul ANL str. Progresului nr.20.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionării și a formei Contractului de cesiune pentru spațiul situat în Municipiul Târnăveni, cu destinația de chioșc școlar, str. Republicii nr.30, închiriat cu Contractul de închiriere nr. 8 din 01.10.2020.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii protocolului de administrare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință în care își desfășoară activitatea AJOFM Mureș, punct de lucru Târnăveni, str. Republicii nr.30.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Dispensar medical Bobohalma”, situat în Bobohalma nr.127, înscris în CF nr.53880-C1-U1, în sală pentru ceremonii funerare.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ”
  9. Raport de activitate al Directiei Politia Locala a municipiului Tarnaveni pentru anul 2023.
  10. Plangeri prealabile privind art.26 al.2 din Regulamentul aprobat prin HCL nr.80 din 31.08.2023.

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii.