SUBVENŢII DE 600 DE LEI DUPĂ ABSOLVIREA UNOR CURSURI GRATUITE

AJOFM Mureş, organizează cursuri gratuite în ocupaţia de operator confecţioner industrial. La cursuri se pot înscrie doar tinerii sub 25 de ani, aflaţi în şomaj sau dacă sunt înregistraţi pentru căutarea unui loc de muncă. Cursurile vor începe în luna iunie, iar dosarele de înscriere trebuie să conţină copii xerox după certificatul de naştere, certificatul de căsătorie în cazul femeilor, după buletin, după actele de studii şi o adeverinţă medicală de la medicul de familie pe care trebuie specificat faptul că persoana respectivă este aptă pentru curs. La finalul cursului, absolvenţii primesc o subvenţie de 600 de lei şi un certificat de calificare recunoscut la nivel naţional şi european. Înscrieri şi informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Mureş, punct de lucru Târnăveni, sau la numărul de telefon: 0265 444 686.