TALENTELE VOR FI PREMIATE

Primăria municipiului Târnăveni, Asociaţia Amiciţia şi portalul Tirnaveni.ro au iniţiat o campanie de promovare a valorilor locale. Concursul pentru tinerii merituoşi ai municipiului Târnăveni are scopul de a populariza şi încuraja pe cei ce au preocupǎri de studiu şi implicare socialǎ. Se poate înscrie orice elev care frecventeazǎ o şcoalǎ din Târnǎveni şi are preocupǎri care se înscriu în criteriile menţionate în fişe. Inscrierea se poate face prin completarea formularului (vezi formularul), formularul se descarcă de pe internet, se completează şi se trimite la adresa de email: office@tirnaveni.ro sau prin poştǎ la adresa: Asociaţia Amiciţia, Cart.Păcii, Bl.2 L, parter. Câştigǎtorii vor primi premii în bani, sumele urmând a fi publicate pe portalul www.tirnaveni.ro, dupǎ evaluarea candidaţilor şi în funcţie de fondurile care se vor colecta prin diverse moduri (sponsorizǎri, concerte umanitare susţinute de Corala „Amicii”, etc.). Fişele se primesc pânǎ la data de 1 mai 2013.