RecentStirea zileiStiri locale

Tarifele de taxi aprobate la Târnăveni

Prin HCL nr. 80/31.08.2023 s-a aprobat “Regulamentul de autorizare,organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târnăveni”. Articolul 2 al acestei hotărâri face referire la tarifele maximale aplicabile transportului de persoane în regim de taxi,dar conținutul acestui art. nu a fost ataşat documentației prin care a fost pus în dezbatere proiectul de hotărâre şi de asemenea nu a fost ataşat materialului şedinţei consiliului local din data de 31.08.2023. Lipsa anexei privind tarifele maximale a condus la imposibilitatea aprobării acestor tarife de către consiliul local fapt care poate aduce atingere interesului public reprezentat de neaplicarea regulamentului mai sus amintit.Astfel se impune adoptarea unei soluții imediate conform art.7 alin.13 din Legea 52/2003 prin aprobarea unei hotărâri de completare a HCL 80/31.09.2023 cu informațiile lipsă, respectiv cu tarifele maximale aplicabile la nivelul municipiului Târnăveni,pentru exercitarea transportului de persoane în regim de taxi.

Tarifele maximale aprobate au fost următoarele: