TÂRNĂVENI, ORAŞUL CU CEI MAI MULŢI ROMI DIN ŢARĂ

Un „Studiu privind comunitățile defavorizate (romi) din Regiunea Centru”, elaborat de SC Mancom Centru SRL, al cărui beneficiar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, scoate la iveală că în județul Mureș trăiesc cei mai mulți romi dintre toate județele țării. Municipiul mureșean cu cea mai mare pondere de romi este Tîrnăveni (10,6% din populație). Cifrele studiului sunt însă departe de realitate dacă e să ne luăm după realităţile cotidiene, numărul romilor fiind cu mult mai mare de fapt. Localităţile din județul Mureș cu cele mai ridicate ponderi ale etnicilor romi sunt: Petelea, Bahnea, Sânpaul, Vânători, Band, Crăciuneşti și Mica.

Conform studiului anterior amintit, aproape o treime din gospodăriile rome nu au niciun contract al locuinţei în care stau. Casele sunt construite din paiantă şi chirpici și adeseori nu sunt conectate la utilităţi (apă, canalizare şi gaze): de exemplu, 13% dintre romi nu au electricitate, în comparaţie cu 2%, media la nivel naţional; doar 20 la sută din gospodăriile romilor au acces la apă curentă.
În prezent, aproximativ 60% din locuinţele romilor mureșeni nu sunt dotate cu baie; în majoritatea caselor romilor încălzirea se face în proporţie de 90% cu lemne. Mulți specialiști explică situația precară a comunităților de romi prin lipsa educației. Astfel, 23-25% dintre adulţii romi sunt analfabeți, iar 2 din 10 copii romi nu merg la şcoală. În majoritatea cazurilor se precizează că aceasta s-ar datora motivelor financiare.

cercetările arată că aproape 30% dintre părinţii elevilor romi nu au absolvit o şcoală sau au absolvit cel mult şcoala primară şi astfel copiii lor sunt dezavantajaţi deja din perioada preşcolară, datorită limitărilor în căpătarea aptitudinilor cognitive.
Totodată, statisticile arată că cu cât familiile de romi sunt mai cultivate, cu atât numărul de copii este mai mic. Oricum, per total, natalitatea este foarte mare în rândul romilor, lucru dovedit și de creșterea masivă a populației rome în unele localități: „populația romă a crescut deosebit de puternic în următoarele comune în perioada 1992-2011: Bahnea – de la 19,7% la 34,5%, Band de la 10.6% la 25,7%, Ogra de la 11,1% la 29,2%, iar în Șăulia –de la 6,0% la 16%. O dublare poate fi observată în Beica de Jos, Breaza şi Ceuașu de Câmpie. Foarte mare este proporţia romilor în Petelea cu 47% (1992: 34,1%)”.

Punctul