Târnăveniul are un plan de eficienţă energetică

Consiliul Local a aprobat programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice în municipiul Târnăveni. Prin acest proiect se doreşte accesarea de finanţări nerambursabile pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale şi publice.

Reducerea costurilor, consumului şi creşterea performanţei energetice în clădirile şi obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea mobilităţii urbane şi a serviciilor publice se numără printre principalele obiective şi priorităţi ale administraţiei publice a Municipiului Târnaveni. Prin eficienţă energetică la nivelul clădirilor publice, rezidenţiale şi private, se întelege reducerea necesarului şi utilizarea raţională a energiei, în acelaşi timp cu asigurarea unui confort termic adaptat, a calităţii aerului interior şi a unui iluminat interior respectând normele luminotehnice în vigoare.

Prezentul Program oferă soluţii privind:
• Promovarea sistematică a unui management energetic, conform unor proceduri, roluri, instrumente, responsabilităti şi asumarea unor indicatori de performanţă;
• Reducerea cererii şi a risipei de energie; • Utilizarea mai eficienţă a energiei în toate tipurile de activitate urbană şi rurală;
• Promovarea producerii de energie la nivel local din surse regenerabile şi prin microcogenerare bazată pe cererea de energie termică, dacă și unde este cazul;
• Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale existente;
• Utilizarea raţională a combustibililor fosili;
• Promovarea parteneriatelor public-private pentru creşterea eficienţei energetice, atât în zona sectorului public, cât şi în cel rezidenţial şi privat;
• Informarea şi motivarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor părţi interesate la nivelul comunităţii urbane cu privire la modul de utilizare eficienţă a energiei; Existenţa şi punerea în aplicare a unui program de eficienţă energetică în comunitatea urbană şi rurală, ambiţios, realist, coerent şi susţinut financiar şi politic de către Primăria, Consiliul Local Târnăveni şi comunitatea locală.

Programul de creştere a eficienţei energetice se corelează cu Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, Judeţul Mureş, pentru perioada 2014-2020 la nivelul Municipiului Târnăveni, care ia în calcul următoarele perioade bugetare. De asemenea, se ţine cont de celelalte strategii deja elaborate şi aprobate în plan decizional public şi politic la nivel judeţean şi naţional.

Mai multe detalii AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.