TÂRNĂVENIUL ÎMBĂTRÂNEȘTE

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Târnăveni pentru perioada 2014-2020 prezintă realitatea tristă din Târnăveni, parțial cunoscută de către localnici. Avem o populație tot mai îmbătrânită și tot mai puțin implicată în câmpul muncii.

Piramida vârstelor municipiului Târnăveni indică o populație aflată într-un proces avansat de îmbătrânire
demografică.Acest lucru se observă atât din baza îngustă, ce reprezintă generațiile tinere care vor intra pe piața muncii în următorii 10-15 ani, cât și din vârful lat, reprezentând generațiile vârstnice.
Din cauza persoanelor numeroase născute în perioada de început a „baby-boomului”, în anii 1967-1968, ajunse în 2014 la vârsta de 47-48 de ani, populația adultă, în vârstă de muncă, este și ea îmbătrânită. Dacă scăderea populației nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluția structurii pe vârste este îngrijorătoare, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piața muncii.

Acești indicatori sugerează că generațiile tinere sunt din ce în ce mai puțin numeroase în comparație cu cele adulte și vârstnice. Aceste concluzii sunt susținute și de structura pe grupe mari de vârstă pentru fiecare gen, din care rezultă în mod clar gradul mai mare de îmbătrânire al populației feminine. Acest lucru se datorează speranței de viață mai mari pentru femei decât pentru bărbați.

La nivelul municipiului Târnăveni bilanțul migrațional înregistrează valori negative foarte ridicate, bazându-se numai pe plecări și mai puțin pe intrări.

Rata șomajului în Târnăveni este cea mai mare din localitățile județului Mureș, și anume 6,15%, iar din totalul locuitorilor de 22.074 (conform referendumului din 2011) doar 7.500 pot fi considerați activi, iar restul populației este inactivă sau șomeră. Sărăcia este pregnantă în oraș și în satele aparținătoare, abandonul școlar și familial sunt crescute, și contribuie la nivelul scăzut de trai și de educație. Populația săracă și mai ales copiii acestora au nevoie de schimbarea mentalității și de instrumente cu care să își poată schimba viitorul într-unul mai luminos.

Numărul de persoane angajate în cadrul societăților care își desfășoară activitatea pe teritoriul
municipiului a scăzut în perioada 2002 – 2012 cu 40%.

Principala ramură economică a municipiului este Industria prelucrătoare unde sunt înregistrați un număr de 1829 angajați. A doua ramură economică ca importanță a municipiului este comerțul, oferind un loc de muncă pentru o pondere de 13,48% din forța de muncă în anul 2011, iar pe locurile 3 și 4 se situează sistemul sanitar și cel de învățământ angajând 8,32% și respectiv 6,81% din forța de muncă locală. În Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, perioada 2014-2020 aceste din urmă două domenii, cei mai mulți angajați sunt în sectorul public, doar aproximativ 3% din personalul din învățământ și aproximativ 6,5% din personalul sanitar activând în domeniul privat.

Studiul a fost realizat de SC Ventrust Consulting SRL din Târgu Mureș.