Toate proiectele aprobate la şedinţa Consiliul Local Târnăveni

25-septembrie

Joi, 29 septembrie 2016, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târnăveni.

Pe ordinea de zi s-au aflat șapte proiecte de hotărâre. Cu acest prilej s-a adoptat proiectul privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului (teren și clădiri) „Stadion Chimica Târnăveni” dar și necesitatea achiziționării serviciului de expertizare/evaluare imobile din domeniul public și privat al municipiului Târnăveni.

Proiectul de hotărâre privind mandatul pentru modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master planul revizuit pentru sectorul de apă canal și proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați la unele obiective de investiții privind reabilitarea și modernizarea municipiului Târnaveni s-au regăsit pe lista de priorități a consilierilor şi au fost aprobate.

De asemenea, proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția primarului asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016 și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisii de concurs s-au aflat pe aceeași ordine de zi primind aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate și votul consilierilor.