Traficul greu interzis pe drumul Târnăveni-Bălăușeri până anul viitor

Având în vedere execuția lucrărilor de desfacere cale rulare totală, demontare grinzi pod, reparații la infrastructura podului din cadrul investiției „Reparații la

pod de beton armat pe DJ142 Târnăveni – Bălăușeri, km 23+892, județul Mureș”, Consiliul Județean Mureș anunță că, începând cu data de miercuri

02.11.2022 circulația tuturor vehiculelor de orice tonaj care circulau în zona podului de pe DJ142 Târnăveni – Bălăușeri km 23+892, extravilan localitatea

Odrihei, comuna Coroisînmărtin, se face pe rută ocolitoare.

Traficul tuturor vehiculelor pe tronsonul de drum județean DJ142 Târnăveni – Bălăușeri, cuprins între km 0+000-23+892, între localitățile Târnăveni și Bălăușeri

va fi deviat pe drumul județean DJ151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea – limită județ Sibiu, drumul județean DJ151D Ungheni – Acățari, respectiv DN 13 limită

județ Brașov – Vânători – Sighișoara – Bălăușeri – Târgu Mureș, până la data de 15.05.2023.

Astfel, accesul tuturor vehiculelor între localitățile Târnăveni și Bălăușeri se va realiza pe ruta provizorie Mica- Cerghid – Ungheni – Gheorghe Doja – Acățari -Bălăușeri.