TRATAMENTE PENTRU POMII FRUCTIFERI, VIȚA DE VIE, CULTURILE DE CARTOFI ȘI CEAPĂ

MERI ȘI PERI

I. In perioada 11.05. – 15.05.2015 este momentul moptim să aplicaţi un tratament chimic în pentru combaterea VIERMELUI MERELOR (Carpocapsa pomonella) gen.I., precum şi a defoliatorilor, minatorilor, afidelor, păduchelui lînos etc. în livezile de măr şi păr, cu unul dintre următoarele insecticide: CALYPSO 480 SC – 0,02% sau AVAUNT 150 SC- 0,033% sau.PROTEUS OD 110 – 0,05% sau CORAGEN – 0,01% sau PYRINEX QUICK – 0,1% sau NOVADIM PROGRESS – 0.075%- 0.1% sau RELDAN 22 EC – 2,0-2,2 l/ha (in 1500 l apa/ha) sau DECIS 25WG – 0,003% sau INSEGAR 25 WG – 0,03% sau KARATE ZEON – 0,015% (toate clasificate XI- Xn). Apariţia esalonată a dăunătorului, impune repetarea tratamentul la 10-12 zile.

Pentru prevenirea şi combaterea bolilor la măr şi păr (rapăn, făinare), vă recomandăm să adăugaţi în soluţie unul dintre următoarele fungicide sistemice ca: STROBY DF – 0,013% sau SCORE 250 EC – 0,015% sau CHORUS 75 WG – 0,02% sau FOLICUR SOLO 250 EW – 0,05% sau SHAVIT F 72 WDG – 0,2% sau FLINT PLUS 64 WG – 0,125% sau un fungicid de contact pentru rapăn ca: MERPAN 50 WP – 0,25% sau CAPTAN 50 WP– 0,25% sau DITHANE M-45 – 0,2% sau FOLPAN 80 WDG – 0,15% în combinaţie cu un produs pentru făinare ca: THIOVIT JET 80 WG – 0,3% sau SULFOMAT 80 PU – 0,3% sau KUMULUS DF – 0.3%.

In cazul în care în această perioadă presiunea de infecţie este mare (precipitatii) se recomandă contra rapănului un produs cu acţiune sistemică + unul de contact.

II.Tot în această perioadă se recomandă aplicarea tratamentului I pentru combaterea VIERMELUI PRUNELOR (Laspyresia funebrana) gen.I, precum şi a viespei semintelor de prun, afidelor, defoliatorilor etc. cu unul dintre următoarele insecticide: CALYPSO 480 SC – 0,02% sau.NOVADIM PROGRESS – 0.075% – 0.1% sau PYRINEX QUICK – 0,1% sau DECIS 25WG – 0,003% sau INSEGAR 25 WG – 0,03% sau CORAGEN – 0,01% sau KARATE ZEON – 0,015% sau LAMDEX 5 EC – 0,015% (toate clasificate XI- Xn). Tratamentul se repetă la 10-12 zile.

Contra bolilor la prun (pătarea roşie, ciuruirea bacteriană şi micotică, monilioză) vă recomandăm să adăugaţi in solutie un fungicid ca: CAPTAN 50 WP – 0,25% sau DITHANE M-45 – 0,2% sau FOLPAN 80 WDG – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau BRAVO 500 SC – 0,15%.

Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi şi alte produse omologate cu efect similar.

Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.

Norma de soluţie pentru prun, par, gutui, cais, piersic este de 1000 litri soluţie/ha, iar la mar, cireş, vişin, nuc este de 1500 litri soluţie/ha.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!

CARTOFI

Vă recomandăm să aplicaţi tratamente chimice pentru combaterea GÂNDACULUI DIN COLORADO (Leptinotarsa decemlineata) la culturile de cartof, vinete şi tomate. Momentul optim de combatere a acestuia în culturile de cartofi este la apariţia în masă a larvelor de vârsta I şi II, iar la culturile de vinete şi tomate la semnalarea atacului produs de adulţi.

Pentru tratament vă recomandăm să folosiţi alternativ insecticide omologate (clasificate XI – X n) ca: CALYPSO 480 SC (tiacloprid) – 0,08 l/ha sau ACTARA 25 WG (timetoxam) – 0,06 kg/ha sau PROTEUS OD 110 (tiacloprid+deltametrin) – 0,4 l/ha sau MOSPILAN 20 SP (acetamiprid) – 0,06 kg/ha sau LASER 240 SC (spinosad) – 0,1 l/ha sau ALVERDE(metaflumizon) – 0,250 l/ha sau CYPERGUARD 25 EC (cipermetrin) – 0,08 l/ha sau DECIS MEGA 50 EW(deltametrin) – 0,15 l/ha sau alte produse omologate cu efect similar.

Dacă temperatura atmosferică este foarte ridicată în perioda tratamentelor şi evaporaţia foarte intensă, vă recomandăm momentul potrivit pentru tratamente dimineaţa şi seara, iar norma de soluţie 400- 600 litri apă/ha.

Pentru prevenirea atacului de mana la cartofi (Phytophthora infestans) se adaugă in soluţie şi un produs ca: ACROBAT MZ 69 WG – 2,0 kg/ha sau ARMETIL COBRE – 2,5 kg/ha sau CONSENTO 450 SC- 2,0 l/ha sau ALCUPRAL 50 PU – 3 kg/ha (0,3%) sau FUNGURAN OH 50 WP – 3 kg/ha (0,3%) sau CHAMPION 50 WP – 3 kg/ha (0,3% ) sau CHAMP 77 WG – 3,0 kg/ha sau CUPROXAT FLOWABLE – 3,0 – 4,0 l/ha sau alt produs omologat.

Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!

VIȚĂ DE VIE

Pentru prevenirea atacului de mană la viţa de vie ( Plasmopara viticola), făinare ( Uncinula necator) şi putregaiul cenuşiu (Btrytis cinerea) vă recomandăm să aplicaţi un tratament chimic de siguranţă în perioada imediat înainte de înflorit, pentru a asigura protecţia culturii în perioada înfloritului.

Pentru tratament se poate folosi una dintre următoarele variante:

Varianta I. Un produs sistemic care combate concomitent mana, fainarea, putregaiul: CABRIO TOP (piraclostrobin+metiram) – 1,5–2,0 kg/ha sau SHAVIT F 72 WDG (triadimenol+folpet) – 0,2% (2 kg/ha) sau UNIVERSALIS 593 SC (azoxistrobin+folpet) – 2,0 l/ha.

Varianta II. Un produs sistemic care combate mana şi făinarea ca: MANOXIN M 60 PU (fosetil de aluminium+mancozeb+miclobutanil) – 0,4 % (4,0 kg/ha) sau ÉCLAIR 49 WG (trifloxistrobin+cimoxanil) – 0,05% (0,5 kg/ha).

Varianta III. Un produs sistemic pentru combaterea manei ca: PROFILER 71,1 WG (fluopicolid+fosetil de aluminium) – 0,225-0,250% (2,25 – 2,50 l/ha in 1000 l apa) sau MELODY COMPACT 49 WG (iprovalicarb+cupru) – 0,15% (1,5 kg/ha) sau VERITA (fosetil de aluminium+fenamidon) – 0,2–0,25% (2,0-2,5 kg/ha) sau GALBEN M (benalaxil+ mancozeb) – 0,25% (2,5 kg/ha ) sau RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP (mefenoxam+cupru) – 0,3% (3 kg/ha) sau MIKAL FLASH (fosetil de aluminium+folpet) – 3 kg/ha (0,3%) sau ACROBAT MZ 90/600 WP (dimetomorf+mancozeb) – 0,2% (2 kg/ha ) sau EQUATION PRO (cimoxanil+famoxadon) – 0,4 kg/ha (0,04%), la care se adaugă un produs pentru combaterea făinării ca: THIOVIT JET 80 WG (sulf) – 0,3% sau SYSTHANE FORTE (miclobutanil) – 0,01% sau TOPAS 100 EC( penconazol) – 0,025% sau KARATHANE GOLD 350 EC (metidinocap) – 0,05%.

Pentru combaterea moliei strugurilor (Lobesia botrana) gen. I se adaugă in solutia de stropit unul din insecticidele: MOSPILAN 20 SG(acetamiprid) – 0,025% (0,250 kg/ha) sau FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – 0,075 l/ha sau FASTER 10 CE (cipermetrin) – 0,2 l/ha sau AVAUNT 150 SC (indoxacarb) – 0,25 l/ha sau FURY 10 EC (zeta-cipermetrin) – 0,02% (0,2 l/ha);

Pentru tratamentele menţionate se pot folosi şi alte produse omologate, cu efect similar.

Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!

CEAPĂ

In perioada imediat următoare, vă recomandăm să aplicaţi un tratament chimic pentru combaterea bolilor la legume (mana la ceapă, antracnoză, bacterioză la fasole şi castraveti, septorioza la tomate), după cum urmează:

I. Mana cepei (Peronospora destructor): ACROBAT MZ 90 /600 WP – 0,2%(2 kg/ha) sau ALIETTE 80 WG – 0,2 % (2,0 kg/ha) sau INFINITO 687,5 SC – 0,14% (1,4 l/ha) sau RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP – 0,3% (3,0 kg/ha) sau PLANET 72 WP– 0,25% (2,5 kg/ha).

II. Antracnoza, bacterioză la fasole (Colletotrichum l., Xanthomonas ph.) – ALCUPRAL 50 PU – 0,25% (2,5 kg/ha) sau CHAMPION 50 WP – 0,25% sau COPAC – 0,3% (2,4 l/ha).

III. Patarea unghiulară şi alternaria la castraveţi ( Pseudomonas l., Alternaria c.): COPAC – 0,3% (3,0 l/ha) sau MANOXIN C 50 PU – 0,4 %(4,0 kg/ha) sau MELODY COMPACT 49 WG – 0,2% (2,0 kg/ha).

IV Septorioza la tomate ( Septoria l.): BRAVO 500 SC – 0,4% sau COPAC – 0,2% (2,0 l/ha) sau DITHANE M-45 – 0,2% sau MELODY COMPACT 49 WG – 0,2% (2,0 kg/ha).

In cazul prezenţei atacului de afide şi alţi dăunători, adăugaţi în soluţie unul din produsele: ACTARA 25 WG – 0,02% sau MOSPILAN 20 SP– 0,0125% sau DECIS MEGA 50 EW -0,02%.

ATENTIE!

º La cultura cepei tratamentul se execută dus-întors pentru a se acoperi întreaga suprafaţă cilindrică a frunzelor iar pentru adezivitate se adaugă în soluţie un adjuvant.
º Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate!
º Pentru tratament se pot folosi si alte produse omologate cu efect similar.
º Citiţi şi utilizaţi produsele conform recomandarilor de pe ambalaj
º Nu se vor trata culturile de legume pentru consum curent.
º Se va respecta cu stricteţe timpul de pauză al fiecărui pesticid.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!

CIREȘI

Vă recomandăm aplicarea unui tratament chimic pentru combaterea dăunătorului MUSCA CIREŞELOR (Rhagoletis cerasi) şi alţi dăunători la cireş şi vişin. Momentul optim de aplicare a acestui tratament este la intrarea in pîrgă a soiurilor de cireş cu coacere semitimpurie (Ramon Oliva, Cerna, lva, Colina ).

Tratamentul se efectuează cu unul din insecticidele: LASER 240 SC (spinosad) – 0,06% sau CALYPSO 480 SC (tiacloprid) – 0,02% sau KARATE ZEON (lambda-cihalotrin) – 0,015% sau DECIS MEGA 50 EW (deltametrin) – 0,015% sau FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – 0,02% sau VANTEX 60 CS (gama-cihalotrin) – 0,007%.

Pentru combaterea bolilor (Antracnoză, monilioză, ciuruirea frunzelor, pătarea roşie a frunzelor), se adaugă în soluţie un fungicid ca: SIGNUM (boscalid+piraclostrobin) – 0,05% sau SCORE 250 EC (difenconazol) – 0,02% sau TOPAS 100 EC (penconazol)- 0,05% sau CHORUS 75 WG (ciprodinil) – 0,02%.

Pentru tratament se pot folosi şi alte pesticide omologate cu efect similar.

Tratamentul se execută la temperaturi sub 23 °C, făcându se în prealabil testul de compatibilitate.

ATENTIE! Respectaţi timpul de pauză prevăzut pentru pesticidele folosite, până la consumul fructelor.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PROTECŢIA ANIMALELOR, ALBINELOR ŞI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE!