UN SINGUR PĂMÂNT-PROIECT CULTURAL LA COLEGIUL TEHNIC

Vineri, 7 Noiembrie 2014, a avut loc cea de-a doua ediție a proiectului cultural județean „UN SINGUR PĂMÂNT “, proiect cu finanțare nerambursabilă, realizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş, asociația ECHOTEHNO EDUCAȚIA și şcolile partenere: Liceul Tehnologic nr.1 Luduş şi Şcoala Gimnazială „Traian” Târnăveni. La acest eveniment au participat în calitate de invitați : Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Târnăveni, Liceul Tehnologic din Iernut, doamna Șerban Mariana –reprezentant agenți economici și doamna Coroș Marilena din partea Primăriei Târnăveni.
Numărul cadrelor didactice participante a fost 17 și al elevilor 40.
Activităţile din cadrul proiectului s-au derulat pe trei secţiuni:
• Prezentări Power Point „Frumusețe și mister în natură“
• Ateliere de produse Quiling și Origami
• Program cultural-artistic
Analiza și evaluarea activităților a fost făcută de un juriu, format din cadre didactice reprezentante a şcolilor partenere. Elevii au fost premiați pentru efortul depus .
Obiectivele proiectului au fost: colaborarea cadrelor didactice implicate în proiect, dezvoltarea abilităților de comunicare și manifestare a spiritului de toleranță și cooperare între elevi, cultivarea gustului pentru frumos, dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea deprinderilor practice, a îndemânării, stimularea creativității elevilor, dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, etc.
Atmosfera a fost relaxantă, plină de bucurie și energie pozitivă. Elevii au avut posibilitatea să-și exploreze laturi necunoscute ale personalității, să interacționeze cu colegii lor din școală și de la alte școli, să învețe unii de la ceilalți și să-și bucure profesorii prin activitățile desfășurate.