UZINA DE APĂ ŞI STAŢIA DE EPURARE TRECUTE ÎN DOMENIUL PUBLIC

Staţia de epurare a apelor uzate, uzina de apă şi priza de apă vor trece în domeniul public al municipiului Târnăveni, în urma aprobării proiectului de către consilierii locali în cadrul şedinţei ordinare din 30 mai. Suprafaţa de 31489 mp a staţiei de epurare a apelor uzate a rezultat în urma măsurătorilor de precizie, executate pe limitele gardurilor care împrejmuiesc incinta. Tot în urma măsurătorilor efectuate, la uzina de apă au fost identificate două incinte cu următoarele suprafeţe: uzina de apă cu 13974 mp, iar priza de apă cu 1454 mp. În conformitate cu legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, aceste imobile trebuie să fie notificate şi evidenţiate în Cartea funciară. După trecerea terenurilor în domeniul public al municipiului Târnăveni, odată cu întabularea acestora în Cartea funciară, se vor evidenţia şi reevidenţia toate construcţiile amplasate pe aceste terenuri.