Vezi când începe înlocuirea contoarelor din Târnăveni

contoare
În a doua parte a lunii august va demara înlocuirea contoarelor din Târnăveni, înlocuiri care fac parte din investiția inclusă în proiectul Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional S.C. Compania AQUASERV SA Tîrgu-Mureş – Obiectul 02. MS-DOT-02 Modernizare parc contoare, proiect cofinanţat din Fondul de coeziune al U.E., prin Programul Operaţional Sectorial POS Mediu 2007-2013.

Acţiunea de modernizare a parcului de contoare de branşament, demarată de Compania AQUASERV în data de 16 iunie 2015, decurge foarte eficient. Până în data de 21 iulie 2015 au fost înlocuite 11665 de contoare din totalul de aproximativ 38000 existente în aria de operare, ceea ce reprezintă peste 30%.

Situaţia se prezintă astfel:Tîrgu-Mureş – 5560 înlocuite din 14400, Reghin – 2734 înlocuite din 6742, Luduş – 1529 înlocuite din 3689, Iernut – 1162 înlocuite din 1739, Sighişoara – 680 înlocuite din 5528 (înlocuirea a început în data de 7 iulie 2015).

Clienții sunt informaţi cu ajutorul unor pliante, distribuite în cutiile poştale cu 48 de ore înainte, cu privire la data programată pentru înlocuirea contorului, pentru a fi prezenţi la domiciliu.