Viitorul muncii: Specialiștii în domeniul TIC

Prognoza Cedefop privind competențele ne dă ocazia să ne imaginăm cum ar arăta piața muncii peste 10 ani, anticipând tendințele viitoare ale ocupării forței de muncă. În această nouă serie de articole, analizăm dificultățile și schimbările cu care s-ar putea confrunta anumite profesii, din prezent și până în 2030.

Ocupația analizată în acest articol este cea de specialiști în domeniul TIC. Aceasta cuprinde persoanele care desfășoară muncă de cercetare, care se ocupă de planificare, proiectare, elaborare, testare, care oferă consiliere și îmbunătățesc sistemele de tehnologie a informației, hardware-ul, software-ul și conceptele aferente pentru aplicații specifice.

Principalele elemente

 • În 2018, aproximativ 3,5 milioane de persoane lucrau în calitate de specialiști în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).
 • Ocuparea în aceste sectoare a crescut cu puțin peste 29 % în perioada 2006-2018.
 • 71 % din specialiștii în domeniul TI aveau un nivel înalt de calificare în 2018.
 • 25 % din forța de muncă avea un nivel mediu de calificare în 2018.
 • TIC este o tehnologie de interes general, deci modificările și fluctuațiile pe care le suferă economia pot avea o influență considerabilă asupra cerințelor viitoare de competențe în ceea ce îi privește pe acești specialiști.

Sarcini și competențe

Principalele sarcini și competențe sunt prezentate pe scurt în lista de mai jos, în ordinea importanței generale:

 • Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor
 • Autonomie
 • Culegerea și evaluarea informațiilor
 • Creativitate și soluționare de probleme
 • Competențe scris-citit
 • Lucrul în echipă
 • Competențe numerice
 • Sarcini de rutină
 • Competențe de vânzare și de convingere
 • Predare, formare și instruire
 • Administrare și coordonare
 • Dexteritate
 • Simț de răspundere și amabilitate
 • Utilizarea tehnicii
 • Rezistență

Care sunt tendințele viitorului?

 • Se preconizează că ocuparea forței de muncă în sectorul specialiștilor în domeniul TI va crește cu 11 % în perioada 2018-2030, creându-se 395 000 de locuri de muncă.
 • Coroborată cu numărul celor care renunță la această ocupație în aceeași perioadă (un număr estimativ de 1,2 milioane), această creștere indică faptul că în perioada 2018-2030 vor trebui ocupate 1,6 milioane de locuri de muncă în domeniul TIC.
 • În 2030, procentul de specialiști în domeniul TIC cu nivel mediu de calificare va rămâne mai mult sau mai puțin neschimbat, la 23 %.
 • În 2030, se preconizează că procentul de specialiști în domeniul TIC cu nivel înalt de calificare va ajunge la 74 %.

Care sunt factorii de schimbare care vor afecta competențele?

 • Evoluțiile în materie de tehnologie și lanțuri valorice:  Pe măsură ce TIC ajunge să facă parte din tot mai multe activități economice, numeroase aplicații de software au fost și continuă să fie dezvoltate.  Cel mai probabil, evoluțiile în materie de tehnologie și lanțuri valorice vor înclina balanța de la competențele digitale tehnice către cunoștințele specifice sectorului și competențele non-tehnice, cum ar fi gestionarea și planificarea.
 • Digitalizarea în continuare a economiei:  Digitalizarea va impulsiona cererea de angajați care posedă cunoștințe aprofundate în domeniu și care sunt capabili să creeze soluții TIC eficiente și particularizate pentru orice întreprindere sau organizație.
 • Creșterea externalizării competențelor digitale tehnice către piețe mai ieftine, non-UE:  Specialiștii din UE vor trebui să aibă competențe în diverse sectoare, cum ar fi gestionarea unui lanț de aprovizionare, în contextul TIC.
 • Calculatoare din ce în ce mai puternice:  Acestea vor determina creșterea volumului și a varietății datelor generate. Această tendință în materie de „big data” (tehnologie de lucru cu volume mari de date) ar trebui să ducă la cererea de competențe temeinice de analiză a datelor și de competențe de ajustare și de gestionare a datelor pentru întreprinderi.  Drept urmare, se preconizează că vor apărea noi ocupații (de exemplu, specialiști în știința datelor, gestionari de date și responsabili-șefi în materie de date).
 • Tranziția către tehnologia de tip cloud computing:  Se preconizează că aceasta va înregistra o accelerare, atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori, reducând cererea de cunoștințe tehnice în ceea ce îi privește pe utilizatori, dat fiind că serviciile sunt externalizate către furnizorii de servicii cloud.  Aceasta va însemna că întreprinderile vor avea nevoie de competențe în materie de integrare a serviciilor, de gestionare a serviciilor, de proiectare și de gestionare a tehnologiei de tip cloud, precum și de creare și optimizare a centrelor de date de tip cloud.
 • Automatizarea:  Odată cu dezvoltarea activităților de cercetare și a investițiilor private în domeniul automatizării și al unităților de control pentru locuințe inteligente, va crește din ce în ce mai mult cererea de expertiză în materie de software și de hardware, cu niveluri înalte de competențe numerice și de cunoștințe în domeniu.  Specialiștii care dețin aceste competențe vor fi la mare căutare atât pentru organizațiile consacrate care speră să-și consolideze piața, cât și pentru întreprinderi nou-înființate care își propun să schimbe situația actuală.
 • Dezvoltarea internetului obiectelor:  Aceasta va sta la baza cererii de competențe și ocupații aferente arhitecturii și proiectării, de cunoștințe și competențe în ceea ce privește gestionarea sistemelor diversificate, precum și de înțelegere a standardizării și interoperabilității între sisteme conectate (și care urmează a fi conectate).  Va crește, de asemenea, cererea de cunoștințe tehnice în rețele ale internetului obiectelor, precum și de competențe necesare pentru gestionarea configurațiilor multiple ale rețelelor care fac parte din acestea.
 • Interconectarea datorată „sistemelor inteligente”:  Pe măsură ce diversele componente ale infrastructurii TIC devin din ce în ce mai interconectate cu dezvoltarea „sistemelor inteligente”, vor lua amploare amenințările reprezentate de criminalitatea cibernetică și de terorismul cibernetic.  Ca răspuns la aceasta, se preconizează creșterea cererii de competențe în știința și analiza datelor, corelate cu simțul afacerilor.  Cererea de competențe în securitate cibernetică aferente atât sistemelor software, cât și hardware va crește și probabil că specialiștii vor trebui să aibă un nivel înalt de calificare pentru a îndeplini cerințele sistemelor interconectate de infrastructură „inteligentă” ale viitorului.

Cum pot fi satisfăcute aceste nevoi de competențe?

Adesea, experiența de studii a specialiștilor în domeniul TIC nu se mulează complet pe filonul TI.  Prin urmare, completarea programei de învățământ cu științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), precum și cu alte competențe relevante pentru TIC într-o gamă largă de domenii de specialitate poate sprijini tranziția angajaților către slujbe specializate din domeniul TIC, indiferent de studiile acestora.  Există o serie de certificări profesionale pe care le pot obține specialiștii TIC prin furnizori privați și instituții academice pentru a-și menține la zi cunoștințele și competențele în domeniu.  Studiul QUALITY în domeniul competențelor digitale arată că certificarea a devenit esențială pentru practicienii din domeniul TIC care provin din diverse medii, iar aproximativ jumătate dintre ei au cel puțin o certificare.

Accentul sporit pe experiența în domeniu este însă problematic, întrucât competențele transversale (și anume, dobândirea de cunoștințe și de expertiză într-un anumit sector sau în mai multe sectoare) ar trebui să facă parte, de asemenea, din formarea de care beneficiază angajații la locul de muncă.  Pentru a promova mobilitatea specialiștilor în domeniul TIC între sectoarele economiei și/sau țările UE, Comisia Europeană pune la dispoziție un cadru european comun pentru specialiștii în domeniul TIC din toate sectoarele industriei.

Doriți să aflați mai multe despre Prognozele privind competențele și despre viitorul ocupării forței de muncă în Europa? Consultați articolul nostru general și articolele noastre despre profesiile din domeniile juridic, social și cultural, precum și despre administratorii din industria ospitalității și din domeniul comerțului cu amănuntul.

Mai multe informații:

Zilele europene ale locurilor de muncă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.