RecentStirea zileiStiri locale

Virgil Mailat renunță la parcul solar de la Șoroșpata din motive geologice

Consiliul local Târnăveni a aprobat anul trecut concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic.

Solicitarea a venit din partea societății Fire Sol Fotosolar SRL din Târgu Mureș, înființată în anul 2021 de către doi asociați Maria și Virgil Mailat, cunoscuți în calitate de foști proprietari ai Bere Mureș și ai spitalului privat Nova Vita.

Conform scrisorii de intenție, societatea ar fi asigurat un nivel de redevență de 250 de lei/hectar/lună, timp de 30 de ani. Capacitatea instalată urmând să fie de 25MW, la care se intenționa comasarea altor suprafețe rezultând în final o capacitate fotovoltaică instalată de 52MW. Valoarea investiției aferentă pășunii de la Târnăveni a fost estimată la peste 21 de milioane de euro fără TVA.

În luna februarie a acestui an societatea a informat administrația locală că urmare a studiilor geotehnice efectuate pe suprafața de teren ce reprezintă obiect al Contractul de concesiune, s-a atestat faptul că terenul nu poate fi utilizat pentru realizarea investiției, astfel că solicită să se ia act de imposibilitatea obiectivă de exercitare a dreptul de concesiune, fiind necesară încetarea contractului.

“După ce am efectuat mai multe analize amănunțite de specialitate asupra terenului, am constatat că ne aflăm într-o imposibilitate obiectivă de demarare a investiției privind construcția unei Centrale Electrice Fotovoltaice.” a anunțat Fire Sol Fotosolar SRL.

Contractul de concesiune a încetat în data de 1 aprilie 2024, în baza actului adițional de reziliere semnat de ambele părți.