PRECIZĂRI REFERITOARE LA TVA

În contextul implementării sistemului TVA la încasare conform prevederilor OG nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost identificată necesitatea monitorizării declarării livrărilor, prestărilor de servicii şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, prin modificarea condiţiei de raportare în funcţie de exigibilitatea care intervine în perioada de raportare, rezultând ca în perioada de raportare sa fie declarate toate facturile, în funcţie de data la care au fost emise/ primite.
Pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea “Informaţii publice – Informaţii privind agenţii economici”, a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care conţine atât persoanele impozabile care au depus notificările prevăzute de lege, cât şi persoanele impozabile selectate, de organele fiscale, în vederea înregistrării din oficiu în registru.
Forma finală a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care va fi valabilă începând cu data de 1 ianuarie 2013 – data intrării în vigoare a sistemului TVA la încasare – urmează să fie publicată, pe pagina de internet a agenţiei, în data de 28 decembrie 2012.
Având în vedere importanţa informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt rugate să semnaleze eventualele erori constatate în registrul provizoriu, organelor fiscale în a căror evidenţă sunt înregistrate în scopuri de TVA, astfel încât la data de 1 ianuarie 2013 registrul să cuprindă informaţii corecte şi complete privind contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare.